Tag: ผลบอลยูโร2016เมื่อคืน

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน ลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตราย จากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง โดยหลีกเลี่ยงกา…

Back To Top